Regulamin//

Regulamin internetowej usługi dietetycznej “Dieta on-line”

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Usługodawcą jest Instytut Łakoci Doradztwo Dietetyczne.
 2. Klientem jest osoba lub firma, która za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie akceptuje regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Instytut Łakoci Doradztwo Dietetyczne.
 3. Regulamin dotyczy internetowych usług dietetycznych.
 4. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Instytut Łakoci Doradztwo Dietetyczne jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów. Zamówienie wiąże się z akceptacją regulaminu.

2. Obowiązki Usługodawcy

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do uruchomienia usługi ułożenia diety w terminie do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności na koncie.
 2. Instytut Łakoci Doradztwo Dietetyczne zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety zgodnej z danymi dostarczonymi w wypełnionym formularzu wywiadu żywieniowego.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Klientem za pomocą poczty e-mail, w razie potrzeby do wymiany produktów w danych posiłkach oraz modyfikacji diety (zmiany jadłospisu, wykluczania niektórych produktów itp.) w okresie trwania programu zamówionej diety.

3. Obowiązki Klienta

 

 1. Zamawiający wypełnia formularz wywiadu żywieniowego – tym samym dostarcza danych potrzebnych do ułożenia diety. W razie konieczności usługodawca prześle dodatkowe pytania, a zamawiający odpowie na nie uzupełniając wiedzę niezbedną do ułożenia diety.
 2. Uruchomienie usługi następuje w momencie dokonania płatności wg cennika zamieszczonego na stronie.

4. Ochrona prywatności

 

 1. Wszystkie dane podane w formularzu zamówienia internetowej usługi dietetycznej “Dieta on-line” będą wykorzystywane tylko w celu realizacji w/w usługi przez Instytut Łakoci Doradztwo Dietetyczne.

5. Płatności

 

 1. Cennik internetowego programu dietetycznego “Dieta on-line” jest ważny od 1. 07. 2012 do odwołania lub udostępnienia nowego cennika.
 2. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.
 3. Zapłata za usługę jest równoznaczna z zaksięgowaniem środków na koncie usługodawcy.
 4. Jeśli Klient nie dokona wpłaty w ciągu 7 dni od wypełnienia ankiety i nie ma żadnego kontaktu z jego strony, wypełniony formularz ulega przedawnieniu.